Bærums triveligste arbeidsfellesskap

  • Landing
  • Landing
  • Landing
  • Landing
  • Landing
  • Landing
  • Landing
  • Landing
  • Landing
  • Landing
 

I en låve på Haslum sitter Bare Bra Folk.
Her møtes vi hver dag. Til hver våre jobber. Og til uformelle møter
på vår felles arbeidsplass.

Bare Bra Folk er en samling mennesker som driver små og veldig små virksomheter. Vi sitter i egne kontorer og i åpne landskap.
Noen sitter her hver dag. Andre med jevne og ujevne mellomrom. Men vi sitter sammen fordi vi har en urokkelig tro på at det er i de uformelle møtene det uventede skjer. Og at vi sammen kan skape mer energi enn vi kan hver for oss.

Vi tror rett og slett at det skjer ting når folk prater sammen.
Og at det skjer bra ting når bra folk prater sammen.